De tweejarige topmaster Rechtswetenschappelijk onderzoek biedt jou de mogelijkheid om je specialisatie te combineren met een brede academische studie van hoog niveau.
Deze onderzoeksmaster is een echte aanrader voor wie al zeker weet of overweegt te gaan promoveren. Maar ook voor studenten die een bredere kijk willen ontwikkelen op het recht vanuit meerdere perspectieven is de onderzoeksmaster interessant.
De onderzoeksmaster leert je kritisch na te denken over de functie van het recht. Je leert onderzoeksvragen te formuleren en leert hoe je deze moet beantwoorden. Deze vragen hebben vaak betrekking op een concreet rechtsgebied. In hoeverre is de strafrechter bijvoorbeeld vrij in het bepalen van de strafmaat? Welke knelpunten worden ervaren bij de toepassing van de bestuurlijke ophouding in de Gemeentewet? Hoe is de teruglevering van energie geregeld in het eigendomsrecht en in het publiekrecht? Dit soort vragen vergen vaak een overdenking van de functie van het recht, dwars door de specifieke domeinen (bijvoorbeeld civielrecht, strafrecht, bestuursrecht) en waarbij ook andere disciplines, zoals de filosofie, of empirische wetenschappen, een rol spelen.

verbergen