60611
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
19
Aantal
eerstejaars
studenten