60652
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
744
Aantal
eerstejaars
studenten