60806
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
95
Aantal
eerstejaars
studenten