Aardwetenschappen

Drempelloze toelating
Universiteit Utrecht
Vrije Universiteit Amsterdam

Aarde, Economie en Duurzaamheid

Maximaal 60 EC pre-master
Vrije Universiteit Amsterdam

Future Planet Studies

Maximaal 60 EC pre-master
Universiteit van Amsterdam