60810
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
111
Aantal
eerstejaars
studenten