De focus van de master Filosofie in Tilburg ligt op het verhelderen van filosofische, normatieve kwesties over mens en maatschappij, in het licht van nieuwe wetenschappelijke kennis.
De opleiding kent een vaste stam van twee cursussen waarin klassieke filosofische thema's van de moderne samenleving worden uitgelicht, zoals vrije wil, rationaliteit, (politieke) representatie en individuele rechten. De wetenschappen waarin de mens en menselijke instituties op deze manier centraal staan (o.a. de psychologie en het recht) vormen daarbij een belangrijke bron.

Naast deze stam, volgen studenten vakken van een van vijf tracks:
Ethiek van Bedrijf en Organisatie: verdiep je in de filosofische vragen die verband houden met de moderne organisatiesamenleving.
Philosophy of Contemporary Challenges: buig je vanuit een ethisch en filosofisch perspectief over de grote uitdagingen waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd.
Philosophy of Humanity and Culture: werp aan de hand van filosofische klassiekers een nieuw licht op fundamentele vragen over mens-zijn, identiteit, cultuur en samenleving.
Philosophy of Mind and Psychology: gebruik een filosofische benadering om de menselijke psyche te begrijpen.
Philosophy of Data and Digital Society: onderzoek verscheidene filosofische problemen en vragen die zich voordoen in een gedigitaliseerde samenleving.

verbergen