De masteropleiding Wijsbegeerte leidt je op tot specialist op een deelgebied binnen de filosofie. Ter voorbereiding op de arbeidsmarkt is er de mogelijkheid voor het lopen van een stage.
In de masteropleiding filosofie kies je voor een specialisatie:
Filosofie van Taal en Cognitie
Deze specialisatie is analytisch georiënteerd en ligt op het snijvlak van cognitiefilosofie, taalfilosofie en cognitieve wetenschappen.
Continentale Filosofie: Fenomenologie, Hermeneutiek en Psychoanalyse
Aan de hand van filosofen uit de continentale wijsgerige traditie onderzoek je hedendaagse vraagstukken in de metafysica en de wijsgerige antropologie.
Praktische Filosofie: Kritiek van de Moderniteit
Je onderzoekt het omstreden karakter van de moderniteit. Je maakt je bekend met het werk van voorvechters van de moderniteit. Tegelijk onderzoek je het werk van denkers die juist kritisch zijn en waarschuwen voor de gevaren die de moderniteit met zich meebrengt.
Grote Ideeën en Hun Geschiedenis
In deze masterspecialisatie onderzoek je oorsprong en geschiedenis van de meest invloedrijke concepten op aarde.
Philosophy, Politics and Society
This master's specialisation focuses on the philosophy of science, politics and ecology. You clarify the relation between humanity and nature, reimagine our responsibilities toward future generations, and envisage a future in which we have overcome climate change.

verbergen