De masteropleiding Religiewetenschappen in Nijmegen daagt je uit om op academisch niveau de kernthema's van het menselijke leven te bestuderen vanuit een religiewetenschappelijk perspectief.
Religies vragen om scherp geanalyseerd te worden vanuit kennis van de diverse religiewetenschappelijke, filosofische en sociaalwetenschappelijke disciplines. De masteropleiding religiewetenschappen daagt je uit om op academisch onderzoekniveau de kernthema's uit het menselijke leven te bestuderen vanuit een religiewetenschappelijk perspectief, zoals de betekenis van (religieuze) gemeenschap, de menselijke natuur, God, Allah, Brahma, de zin van het leven, lijden en dood.
De masteropleiding is gericht op de studie van religie en levensbeschouwing in hun huidige maatschappelijke en culturele omgeving. De master Religiewetenschappen kent vier specialisaties, elk met een eigen onderwijsprogramma. Twee daarvan zijn meer onderzoeksgericht (Religiestudies en Islamstudies), de andere twee meer beroepsgericht (Geestelijke verzorging en Religie en beleid).

verbergen