Hoe verhouden religie, conflict en vrede zich tot elkaar? Wat staat er op het spel bij de 'musealisering' van religie? Welke rol speelt religie bij seksualiteit en welzijn?
In veel nationale en internationale sociaalmaatschappelijke thema's is religie een belangrijke factor. Soms is dit duidelijk, zoals bij religieuze radicalisering, soms is het minder duidelijk welke invloed religie heeft op maatschappelijke thema's, zoals bij seksuele gezondheid of klimaatverandering. Daarom zijn experts nodig in een wereld waarin religie onlosmakelijk deel uitmaakt van het dagelijks leven.
Wij trainen deze experts in onze opleidingen op het gebied van religie in een breed aanbod aan onderwerpen, van erfgoed tot vredesopbouw, van gezondheid en welzijn tot politiek.

Religion, Conflict and Globalization
Heritage and Religion
Religion and Pluralism, Ancient & Modern
Geestelijke Verzorging
Werk en Zingeving
Ga jij de uitdaging aan?

verbergen