Media en Cultuur

Drempelloze toelating
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam

Media en informatie

Drempelloze toelating
Universiteit van Amsterdam

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit van Amsterdam

Cultuurwetenschappen

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit van Amsterdam

Kunstgeschiedenis

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit van Amsterdam

Geschiedenis

Maximaal 60 EC pre-master
Universiteit Leiden
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit