60849
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
5
Aantal
eerstejaars
studenten