Hoe hebben mensen zorg voor elkaar? Wie zich die vraag stelt, stuit al gauw op uitdagende (politiek-) ethische kwesties die overal in onze samenleving spelen. Van vragen over marktwerking en menswaardigheid, tot vragen over technologische vooruitgang en sociale ongelijkheid. Alles wordt op scherp gezet door het perspectief zorg. Covid-19 heeft dat eens te meer bewezen.

 

In de eenjarige voltijd master Zorgethiek en Beleid onderzoek je de vraag wat het moreel goede is in praktijken van zorg en beleid. Je ontdekt hoe dit als basis kan dienen voor menswaardige en betekenisvolle verbeteringen. Dat doe je theoretisch, filosofisch en praktisch. Hierbij is niet alleen het perspectief van zorggevers belangrijk, maar ook dat van zorgontvangers. Want zorg vindt altijd plaats tussen mensen in wisselwerking met hun omgeving.

 

Met een master Zorgethiek en Beleid ontwikkel je een onafhankelijke denkwijze waarmee je kunt komen tot nieuwe perspectieven op de vraag: welke rol speelt zorg in een zinvol leven en een humane samenleving? Deze vraag is belangrijk in onze gezondheidszorg, maar je komt het ook tegen op andere terreinen, zoals politiek, economie en onderwijs.

 

Nieuwsgierig geworden?
Lees meer over de opleiding, vraag een brochure aan of stel je vraag direct aan een student. 

 

verbergen