60847
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
6
Aantal
eerstejaars
studenten