65003
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
73
Aantal
eerstejaars
studenten