65015
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
80
Aantal
eerstejaars
studenten