Theologie

Maximaal 60 EC pre-master
Rijksuniversiteit Groningen
Radboud Universiteit
Tilburg University
Theologische Universiteit Apeldoorn
Theologische Universiteit Kampen

Theologie (joint degree)

Maximaal 60 EC pre-master
Rijksuniversiteit Groningen
Radboud Universiteit
Tilburg University
Theologische Universiteit Apeldoorn
Theologische Universiteit Kampen