De Master Farmacie in Leiden leidt op tot de apotheker van de toekomst. Er is steeds meer behoefte aan apothekers die zowel kennis hebben van farmaceutische producten als van patiëntenzorg. Dit betekent een sterkere focus op de rol van medebehandelaar met de focus op de patiënt.
Daarom ga je bij ons al direct de praktijk in. Drie of vier dagen per week loop je coschappen in een apotheek en de overige dagen volg je onderwijs op de universiteit: experienced based learning. Deze coschappen focussen op communiceren met patiënten en andere zorgverleners. De tijdens het onderwijs opgedane kennis kun je zo direct toepassen, verdiepen en verbreden.
Het onderwijs is thematisch opgezet, geordend rond patiëntgroepen en veel voorkomende aandoeningen en de bijbehorende geneesmiddelen. Waar mogelijk werk je samen met medische studenten. De opleiding is kleinschalig en flexibel: docenten kennen de studenten en de terugkoppeling is persoonlijk en gericht op waar jij wat mee kan.

verbergen