66219
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
117
Aantal
eerstejaars
studenten