Life Science and Technology (joint degree)

Drempelloze toelating
Universiteit Leiden
Rijksuniversiteit Groningen
Technische Universiteit Delft

Life Science and Technology

Maximaal 60 EC pre-master
Rijksuniversiteit Groningen

Advanced Technology

Maximaal 30 EC pre-master
Universiteit Twente

Biomedische Technologie

Maximaal 30 EC pre-master
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente
Wageningen University & Research

Scheikundige Technologie

Maximaal 30 EC pre-master
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente
Wageningen University & Research

Chemie

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Avans Hogeschool
HZ University of Applied Sciences
Hogeschool Leiden
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
NHL Stenden

Molecular Science and Technology (joint degree)

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit Leiden

Nanobiologie (joint degree)

Maximaal 35 EC pre-master
Technische Universiteit Delft