De masteropleiding Fiscale Economie biedt een uitgebalanceerde mix van economische wetenschap en belastingrecht
Je wordt op academisch niveau getraind om complexe fiscale kwesties zelfstandig op te lossen, waarbij een beroep wordt gedaan op je creativiteit en probleemoplossend vermogen. Je leert zowel de wetenschappelijke dimensie van je vakgebied waarderen, als oog hebben voor maatschappelijke effecten van belastingheffing.
Kenmerkend voor de studie zijn de multidisciplinaire seminars en werkgroepen. Je leert de consequenties van de Nederlandse fiscale regelgeving en de positie van ons land binnen internationale verbanden te analyseren. Ook krijg je de unieke kans om in groepsverband fiscaal-economische beleidsvoorstellen te ontwikkelen die je aan topambtenaren van het Ministerie van Financi├źn presenteert tijdens een afsluitend symposium waarin je de plannen ook met hen bediscussieert.
Het programma biedt twee specialisaties:

Directe Belastingen
Indirecte Belastingen

verbergen