Dit programma is een 4-jarige master die je opleidt tot arts én klinisch onderzoeker.
Je vervult een brugfunctie tussen zorg en wetenschap. Hierdoor weet je vragen uit de gezondheidszorg te vertalen naar wetenschappelijk onderzoek en kun je de resultaten van dat onderzoek toepassen in de praktijk van de gezondheidszorg. In deze opleiding verwerf je een breed scala aan competenties. je ontwikkelt niet alleen je kennis en vaardigheden maar bouwt ook aan je professionele houding (bv. zelfreflectie, zelfsturend leren, communiceren, samenwerken, etc.). Deze competenties worden voortdurende getoets en je krijgt feedback.

Je werkt als student met een portfolio: een centraal instrument waarmee jij en je counselor je ontwikkeling volgen en vastleggen. Kies bewust voor deze opleiding; het is namelijk een bijzonder uitdagende opleiding die veel van je vraagt: hoge inzet, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfwerkzaamheid en ambitie. Je wordt enkel toegelaten nadat je de selectieprocedure succesvol doorlopen hebt. De selectieprocedure bestaat uit een kennistoets, essayvragen en een aantal interviews. Jaarlijks worden er max. 50 studenten toegelaten. Aan het eind van de opleiding ontvang je één diploma voor zowel (basis)arts als klinisch onderzoeker.

Studentambassadeur: https://www.instagram.com/umhealthmasterako
Meer info: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/kom-studeren-aan-de-um

verbergen