De Nijmeegse masteropleiding tandheelkunde leidt een tandarts op die bekwaam is om het beroep van tandarts over de volle breedte te beoefenen.
De Nijmeegse masteropleiding tandheelkunde leidt een tandarts op die bekwaam is om het beroep van tandarts over de volle breedte te beoefenen. De afgestudeerde tandarts heeft het recht om te gaan promoveren en is toelaatbaar tot elke tandheelkundige gespecialiseerde opleiding (differentiatie of specialisatie). De Nijmeegse opleiding heeft de pretentie elke tandarts toe te kunnen rusten met extra bekwaamheden in een te kiezen deelgebied van de tandheelkunde. Studenten die hun bachelordiploma behaald hebben aan de Nijmeegse opleiding tandheelkunde worden direct toegelaten tot de masteropleiding tandheelkunde. Jaarlijks zijn er een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar voor studenten die elders in Nederland of Europa hun bachelordiploma tandheelkunde hebben behaald. De gebieden van beroepsuitoefening van een tandarts gaan verder dan alleen de tandartspraktijk. Er zijn mogelijkheden om te gaan differentieren en specialiseren, maar het is ook mogelijk om verder te gaan met onderzoek of onderwijs.
Tandheelkunde is in de Keuzegids Masters 2016 beoordeeld als beste van het land binnen het eigen vakgebied.

verbergen