De masterprogramma's van Sociologie richten zich op prangende sociale ontwikkelingen en problemen.
Na je master Sociologie ben je in staat om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen en op basis daarvan afgewogen analyses te maken die bij kunnen dragen aan mogelijke oplossingen. Deze competenties komen zeer goed van pas bij functies op het gebied van beleidsvorming en advisering. Bovendien besteedt de opleiding veel aandacht aan de gevolgen van maatschappelijke veranderingen voor overheidsbeleid; een gewild kennisterrein.Masterspecialisaties in Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam:Arbeid, Organisatie en Management (Nederlandstalig masterprogramma)Digitalisation in Work and Society (Engelstalig masterprogramma) Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid (Nederlandstalig masterprogramma)Engaging Public Issues (Engelstalig masterprogramma)Governance of Migration and Diversity (Engelstalig masterprogramma)Politics and Society (Engelstalig masterprogramma)Social Inequalities (Engelstalig masterprogramma)

verbergen