66601
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
99
Aantal
eerstejaars
studenten