Ben jij geïnteresseerd in de wisselwerking tussen het individu en de sociale omgeving? Wil jij begrijpen hoe complex samenleven kan zijn en zoek je graag naar oplossingen?
Mensen kunnen niet zonder de samenleving waarin ze leven. In interactie met de samenleving realiseren mensen hun doelen en de bevrediging van behoeften. Sociologie gaat over de wisselwerking tussen het individu en zijn sociale omgeving. Of anders gezegd: over de invloed van het individu op het collectief en andersom.
Sociologen laten zien hoe complex het menselijk samenleven is en waarom simpele oplossingen veelal onbedoelde neveneffecten tot gevolg hebben. Sociologen zijn toegerust met kennis en vaardigheden om een breed scala aan maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen.
Ons master programma biedt vijf specialisaties, namelijk:

Criminaliteit & Veiligheid (pdf)
Gezondheid, Welzijn en Zorg (pdf)
Arbeid: Arbeidsrelaties & Levensloop (pdf)
Politiek, Maatschappij & Beleid (pdf)
Sociologie van de Netwerksamenleving (pdf

NB na het afstuderen in deze specialisatie ben je toelaatbaar tot het tweede jaar van de Educatieve Master Maatschappijleer (tweejarig programma)

verbergen