66601
Croho
Deeltijd
Vorm
Wo
Niveau
114
Aantal
eerstejaars
studenten