66604
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
395
Aantal
eerstejaars
studenten