66604
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
463
Aantal
eerstejaars
studenten