66604
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
303
Aantal
eerstejaars
studenten