De wo-master opleiding Psychologie is speciaal ontworpen als deeltijdopleiding met een duidelijke structuur en persoonlijke begeleiding. Activerend online onderwijs en studeerbaarheid staan centraal.
Bij de Open Universiteit studeer je in deeltijd. Zo kun je werk, studie en privé combineren. Je studeert online, in een vast studietempo, af en toe facultatieve maar ook verplichte bijeenkomsten. Alle cursussen samen vormen de masteropleiding Psychologie.

Indien u een strak studietempo hanteert kunt u de masteropleiding in 2 tot 3 jaar afronden (deeltijd, 30 ec per jaar). Sneller studeren kan ook. Ons masteronderwijs is flexibel ingericht.

Na het eerste masterjaar start u met een stage of met uw scriptieplan. U loopt stage om ervaring op te doen met het werk en de taak van een psycholoog in een beroepssituatie. In uw scriptieplan beschrijft u uw onderzoeksopzet die u vervolgens in uw scriptietraject gaat uitwerken.

De masteropleiding zorgt ervoor dat u alle competenties op het gebied van onderzoek, diagnose en interventie in huis heeft (in termen van kennis, inzicht, attitude en vaardigheden) die nodig zijn voor een adequate psychologische beroepsuitoefening op academisch niveau en de verdere beoefening van de wetenschap van de psychologie.

Er zijn 4 mastervarianten:
- arbeids- en organisatiepsychologie
- gezondheidspsychologie
- klinische psychologie
- levenslooppsychologie

verbergen