Criminologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Erasmus Universiteit Rotterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Maximaal 60 EC pre-master
Universiteit Leiden

Pedagogische Wetenschappen

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit Leiden
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit

Psychologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit Leiden
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit Twente
Maastricht University
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit
Tilburg University
Open Universiteit

Pedagogiek

Maximaal 60 EC pre-master Driestar Hogeschool HZ University of Applied Sciences
NHA
NTI
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Inholland
De Haagse Hogeschool
Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Groningen
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool NCOI
Fontys Hogescholen
NHL Stenden

Onderwijswetenschappen

Maximaal 60 EC pre-master
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam

Interdisciplinaire sociale wetenschap

Maximaal 60 EC pre-master
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam

Sociologie

Maximaal 60 EC pre-master
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit
Tilburg University