Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Drempelloze toelating
Universiteit Utrecht
Vrije Universiteit Amsterdam

Communicatiewetenschap

Drempelloze toelating
Universiteit Twente
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit

Social Psychology

Drempelloze toelating
Tilburg University

International Bachelor's Programme in Communication and Media

Maximaal 60 EC pre-master
Erasmus Universiteit Rotterdam

Communicatie- en Informatiewetenschappen

Maximaal 60 EC pre-master
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit
Tilburg University

Liberal Arts and Sciences

Maximaal 60 EC pre-master
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Maastricht University
Tilburg University

Media en Cultuur

Maximaal 60 EC pre-master
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam

Politicologie

Maximaal 60 EC pre-master
Universiteit Leiden
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit

Psychologie

Maximaal 60 EC pre-master
Universiteit Leiden
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit Twente
Maastricht University
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit
Tilburg University
Open Universiteit