Tijdens de master Notarieel recht leer je vanuit een notariële beroepshouding naar complexe vraagstukken kijken die raken aan de notariële praktijk. Deze vraagstukken zijn discipline overstijgend.
Binnen de eenjarige master verdiep je je in het terrein van het privaatrecht in brede zin, het belastingrecht, ondernemingsrecht, erfrecht en het registergoederenrecht. Ook volg je een seminaar, waarin je door middel van opdrachten inzicht krijgt in de samenhang tussen de verschillende notariële vakken. In het kader van het onderdeel ‘recht in praktijk’ kun je een stage lopen, bijvoorbeeld op een notariskantoor. Het vak Vastgoedrecht in de 21e eeuw wordt ingegaan op zeer actuele thema’s binnen dit rechtsgebied, zoals duurzaamheid.
De master bevat het recht 'van de wieg tot het graf' en richt zich op de praktijk van alledag: vakken als relatievermogensrecht, registergoederenrecht, personen- en familierecht en erfrecht raken iedereen – van jong tot oud. De vakken die de notariële opleiding kenmerken zijn alle praktijkgericht. Daarmee wordt niet gedoeld op alleen de praktijk van de notaris; in zoverre is de naam van de opleiding misleidend. Je kunt de opleiding aanvullen met extra vakken die je toegang geven tot beroepen in de advocatuur, het Ministerie van Justitie en Veiligheid of rechtbanken (civiel effect).
De master Notarieel recht sluit je af met een scriptie.

verbergen