66841
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
119
Aantal
eerstejaars
studenten