De master Animal Sciences is een vervolg op een BSc in Animal Sciences of een gelijkwaardige opleiding op het gebied van landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en visteelt. Het gehele programma wordt verzorgt in het Engels. De focus is om professionele dierwetenschappers af te leveren die goed zijn toegerust om wereldwijde problemen aan te pakken aangaande duurzame ontwikkeling van het beheer en de zorg voor alle gedomesticeerde en in gevangenschap levende dieren. De dier-mens interactie speelt een belangrijke rol in deze opleiding. Thema's als diervoeding, diergezondheid, dierenwelzijn, managementniveaus, genetische diversiteit en sociaaleconomische factoren worden veel besproken. Dit programma geeft studenten de mogelijkheid om zich te specialiseren in één (of twee) subdomeinen van dierwetenschappen.

verbergen