66860
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
130
Aantal
eerstejaars
studenten