66956
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
393
Aantal
eerstejaars
studenten