66995
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
115
Aantal
eerstejaars
studenten