Applied Mathematics / Data Science

Maximaal 30 EC pre-master
De Haagse Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Fontys Hogescholen
NHL Stenden

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Maximaal 30 EC pre-master
Avans Hogeschool
Hogeschool Leiden
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
NHL Stenden

Chemie

Maximaal 30 EC pre-master
Avans Hogeschool
HZ University of Applied Sciences
Hogeschool Leiden
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
NHL Stenden

Chemische Technologie

Maximaal 30 EC pre-master
Avans Hogeschool
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Utrecht
De Haagse Hogeschool
NHL Stenden

Civiele Techniek

Maximaal 30 EC pre-master
Windesheim
Avans Hogeschool
HZ University of Applied Sciences
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
De Haagse Hogeschool
Hogeschool NCOI
NHL Stenden
Drempelloze toelating onder voorwaarden
Technische Universiteit Delft
Universiteit Twente

Creative Media and Game Technologies

Maximaal 30 EC pre-master
Hogeschool Rotterdam

Elektrotechniek

Maximaal 30 EC pre-master
Windesheim
Avans Hogeschool
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
De Haagse Hogeschool
Hogeschool NCOI
Fontys Hogescholen
NHL Stenden

HBO-ICT

Maximaal 30 EC pre-master
Windesheim
HZ University of Applied Sciences
Saxion
Christelijke Hogeschool Ede
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Utrecht
Zuyd Hogeschool
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
De Haagse Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Fontys Hogescholen
NHL Stenden

Informatica

Maximaal 30 EC pre-master
Avans Hogeschool
Hogeschool Leiden
Hogeschool Rotterdam
LOI Hogeschool
Hogeschool NCOI
Fontys Hogescholen
NHL Stenden

Informatie en Communicatie Technologie

Maximaal 30 EC pre-master
Hogeschool NOVI

Luchtvaarttechnologie / Aeronatical Engineering

Maximaal 30 EC pre-master

Technische Informatica

Maximaal 30 EC pre-master
Avans Hogeschool
Hogeschool Rotterdam
Saxion
LOI Hogeschool
NHL Stenden
Drempelloze toelating onder voorwaarden
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Technische Natuurkunde

Maximaal 30 EC pre-master
De Haagse Hogeschool
Drempelloze toelating onder voorwaarden
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Toegepaste Wiskunde

Maximaal 30 EC pre-master
De Haagse Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Fontys Hogescholen
NHL Stenden

Werktuigbouwkunde

Maximaal 30 EC pre-master
Windesheim
Avans Hogeschool
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
De Haagse Hogeschool
Hogeschool NCOI
Fontys Hogescholen
NHL Stenden
Maximaal 60 EC pre-master
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Advanced Technology

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit Twente

Applied Mathematics

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Biomedische Technologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Civil Engineering

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Technische Universiteit Delft
Universiteit Twente

Electrical Engineering

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Maritieme Techniek

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Technische Universiteit Delft

Scheikundige Technologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Technische Universiteit Eindhoven

Technical Computer Science

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Technische Aardwetenschappen

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Technische Universiteit Delft

Technische Bestuurskunde

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Technische Universiteit Delft

Technische Wiskunde

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Life Science and Technology

Maximaal 60 EC pre-master
Rijksuniversiteit Groningen

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Maximaal 60 EC pre-master
Technische Universiteit Delft

Mechanical Engineering

Maximaal 60 EC pre-master
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente