Azië Studies

Drempelloze toelating Universiteit Leiden

Latijns-Amerika Studies

Drempelloze toelating Universiteit Leiden

Latijns-Amerika Studies (research)

Drempelloze toelating Universiteit Leiden

Letterkunde (research)

Neerlandistiek (research)

Oudheidstudies

Drempelloze toelating onder voorwaarden Vrije Universiteit Amsterdam

Communicatie- & Informatiewetenschappen

Communicatiewetenschap

Digital Humanities

Erasmus Mundus Master Journalism, Media and Globalisation (joint degree)

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit van Amsterdam

European Studies

Drempelloze toelating onder voorwaarden De Haagse Hogeschool Zuyd Hogeschool NTI
NHL Stenden
Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Twente Maastricht University

European Studies (research)

Drempelloze toelating onder voorwaarden Maastricht University

Europese Studies

Drempelloze toelating onder voorwaarden
LOI Hogeschool
Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit van Amsterdam Maastricht University
Drempelloze toelating onder voorwaarden Rijksuniversiteit Groningen

Europese Studies (joint degree)

Drempelloze toelating onder voorwaarden Rijksuniversiteit Groningen
Drempelloze toelating onder voorwaarden Radboud Universiteit

Europese Talen en Culturen

Drempelloze toelating onder voorwaarden Rijksuniversiteit Groningen

Geschiedenis

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Leiden

Geschiedenis (History)

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Leiden

Geschiedenis (research)

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Leiden Universiteit Utrecht

International Relations and Diplomacy

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Leiden

Internationale betrekkingen

Drempelloze toelating onder voorwaarden Rijksuniversiteit Groningen Universiteit Leiden Universiteit Utrecht

Internationale Betrekkingen (research)

Drempelloze toelating onder voorwaarden Rijksuniversiteit Groningen

Journalistiek

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen

Literatuurwetenschap

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit van Amsterdam Universiteit Utrecht

Mediastudies

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen

Mediastudies (research)

Nieuwgriekse Taal en Cultuur

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit van Amsterdam

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Spaans

Drempelloze toelating onder voorwaarden Fontys Hogescholen Hogeschool Utrecht

Oudheidstudies (research)

Political Science

Politicologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit van Amsterdam

Romaanse Talen en Culturen

Drempelloze toelating onder voorwaarden Radboud Universiteit

Vertaler Duits

Drempelloze toelating onder voorwaarden
LOI Hogeschool

Vertaler Engels

Drempelloze toelating onder voorwaarden
LOI Hogeschool

Vertaler Frans

Drempelloze toelating onder voorwaarden
LOI Hogeschool

Vertaler Spaans

Drempelloze toelating onder voorwaarden
LOI Hogeschool

Chinastudies

Maximaal 60 EC pre-master Universiteit Leiden

English Language and Culture

Franse Taal en Cultuur

Latijns-Amerikastudies

Maximaal 60 EC pre-master Universiteit Leiden

Literatuur en Samenleving

Maximaal 60 EC pre-master Vrije Universiteit Amsterdam

Spaanse Taal en Cultuur

Nederlandkunde/Dutch Studies

Maximaal 75 EC pre-master Universiteit Leiden

Algemene Cultuurwetenschappen