Deze lerarenopleiding aan de Universiteit Leiden is een voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het mbo.
In de opleiding worden theorie en praktijk gecombineerd. Na afronding van de opleiding krijg je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid in het vakgebied van de opleiding. Voor de master lerarenopleiding aan de Universiteit Leiden betaal je het gereduceerde instellingstarief ter hoogte van het wettelijke collegegeld.

Specialisaties:
Leraar VHO in Algemene economie
Leraar VHO in Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen
Leraar VHO in Bedrijfseconomie
Leraar VHO in Filosofie
Leraar VHO in Geschiedenis en staatsinrichting
Leraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing
Leraar VHO in Kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen

verbergen