68536
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
10
Aantal
eerstejaars
studenten