Als goede general manager ben je van alle markten thuis. Je beschikt over een helikopterview. Naast algemene kennis, vraagt de managersrol ook om leiderschapskwaliteiten. Met de Nederlandstalige MBA opleiding verscherp je jouw eigen integrale kritische blik zoals die van een general manager mag worden verwacht.
In de MBA worden de bedrijfskundige vakken behandeld die op management niveau vereist zijn, daarnaast wordt er volop aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en samenwerking. We kiezen enerzijds voor een praktijkgerichte insteek met veel actuele onderwerpen ingebracht door student en docent. Anderzijds kiest NLBA ervoor om de toetsing van de kennis uit te voeren door het schrijven van papers en opdrachten binnen de eigen werkomgeving. Hierdoor kan je de opgedane kennis direct toepassen in je eigen functie / organisatie en is je opleiding vanaf de eerste lesdag een meerwaarde.

verbergen