45289
Croho
Voltijd
Vorm
Hbo
Niveau
55
Aantal
eerstejaars
studenten