De master Docent HGZO leidt voor hbo-bacheloropleidingen in de gezondheidszorg een docent op 'met één been in de zorgpraktijk' en met innoverende en onderzoeksmatige kwaliteiten.
De master Docent HGZO leidt beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op tot docent op hbo-masterniveau. De opleiding is ook toegankelijk voor (ervaren) docenten, mits zij nog betrokken zijn in de gezondheidszorg. Zij kunnen de (deel)competenties in de opleiding verder ontwikkelen. Tijdens de opleiding bekwamen de docenten-in-opleiding (dio's) zich in vier competenties - Didactisch Handelen, Innoveren, Onderzoeken en Professionaliseren - door gericht te oefenen in verschillende beroepsgetrouwe situaties. Het curriculum steunt continu op twee belangrijke pijlers: onderwijs en zorg. De dio wordt opgeleid tot een docent die 'met één been in de zorgpraktijk staat' en die in staat is kennis en inzichten op het gebied van het onderwijs en de zorg te integreren in al zijn docenttaken binnen een hbo-bacheloropleiding in de gezondheidszorg.

verbergen