Opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap heeft vier masterprogramma's:
Management van Publieke Vraagstukken
Organisatie, cultuur en management
Bestuur en beleid voor professionals
Organisatie, cultuur en management

verbergen