44739
Croho
Voltijd
Vorm
Hbo
Niveau
12
Aantal
eerstejaars
studenten