Corpo-real, de master Interieurarchitectuur bij ArtEZ, richt zich op de eindeloos veranderende relatie tussen lichaam en ruimte. Die vormt de basis van ons werk met onze studenten: het lichaam als opslagplaats voor sociale werkelijkheid en ruimtelijke waarheid. In de opleidingsnaam staat 'corpo' voor lichamen in brede zin en 'real' voor de werkelijkheid waartoe zij zich verhouden.

In het kort:

* Theoretisch en artistiek onderzoek verweven in de context van actuele maatschappelijke ontwikkelingen
* Hechte leergemeenschap van professionals met verschillende achtergronden
* Een stimulerende omgeving om een innovatieve, analytische en experimentele houding te ontwikkelen
* Onderzoek als instrument vanuit een multidisciplinair perspectief
* Experimenteel denken om vernieuwing en emancipatie te initiëren binnen en voor het vakgebied van interieurarchitectuur

Kijk voor meer informatie op https://www.artez.nl/opleidingen/interieurarchitectuur-master

verbergen