Corpo-real, de masteropleiding Interieurarchitectuur van ArtEZ, richt zich op de voortdurend veranderende relatie tussen ‘bodies and space’: het lichaam als reservoir voor sociale werkelijkheid en ruimtelijke waarheid. Een ‘learning community’ waar studenten en docenten een onderzoek gedreven ruimtelijke ontwerppraktijk ontwikkelen gericht op een onbekende toekomst.

In het kort

• Corpo-real: Werken aan een beter begrip van de relatie tussen bodies in het algemeen (corpo) en de werkelijkheid die hen omringt (real)
• Context en daarbuiten: We stimuleren studenten om na te denken, te discussiëren en te handelen in de context van recente maatschappelijke ontwikkelingen
• Synthese van theoretisch en artistiek onderzoek: Een onderscheidend aspect in de onderzoekspraktijk van Corpo-real is de synthese van denken, maken en reflecteren
• Learning community: Een open, inclusieve en internationale community
• Interdisciplinaire omgeving: Onderzoekspraktijk gevoed door diverse disciplines zoals sociologie, podiumkunsten, en vanuit theorie
• Het werkveld innoveren: Werken aan speculatief denken, met als doel het werkveld te innoveren en emanciperen

Kijk voor meer informatie op https://www.artez.nl/opleidingen/interieurarchitectuur-master

verbergen