Masteropleiding gericht op het ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap, bestemd voor directeuren, schoolleiders en teamleiders in onderwijsorganisaties, van primair t/m hoger onderwijs.
Tijdens deze master werk je als school- of teamleider aan eigen leerdoelen en verbeterdoelen voor de eigen school. Een groot deel van de activiteiten voer je uit op de eigen school, zodat je eigen ontwikkeling en de schoolontwikkeling hand in hand gaan. De opleiding kent een stevige onderwijskundige inslag. Je ontwikkelt jezelf tot een uitstekende schoolleider met een ondernemende en onderzoekende houding en verbetert direct de eigen onderwijspraktijk. In het eerste jaar ligt het accent op het verwerven van kennis en inzicht in de vier domeinen: visieontwikkeling, onderwijs, ontwikkeling van personeel en onderwijsorganisatie. Binnen de vier leerlijnen verbeter je het eigen leiderschap en de eigen schoolsituatie, onderbouwt door onderzoeksopdrachten binnen de eigen school. In het tweede jaar ligt het accent op zelfsturing en toepassen van het geleerde. Je verdiept je verder in de vier domeinen en werkt aan een omvangrijke afstudeeropdracht in de eigen onderwijsorganisatie, ondersteund door onderzoek. Je sluit de opleiding af met een presentatie over het afstudeerproject.

Actuele en aanvullende informatie vind je op https://www.saxion.nl/mel.

verbergen