De Master IDCM richt zich op bedrijven die voldoende, kwalitatief hoogwaardige melk leveren op een winstgevende manier, en zich houden aan de kwaliteits- en veiligheidseisen binnen de keten.
IDCM is geschikt voor kandidaten die geïnteresseerd zijn in moderne en ver ontwikkelde zuivelketens. De Nederlandse zuivelindustrie wordt als voorbeeld gebruikt voor de innovaties.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het verwerken van melk vanuit het oogpunt van de verwerkende bedrijven, waarbij wordt samengewerkt met stakeholders uit de keten of de ondersteunende keten. 'Innovatief' staat voor creativiteit bij het afhandelen van complexe situaties zoals: het ontwikkelen van draaiboeken voor bedrijven met betrekking tot onzekerheden, in plaats van de traditionele adviserende rol; het ontwikkelen van strategieën voor veranderde omstandigheden; innovatieve technologie in productie, verwerking en ketenbeheer, maar ook het vestigen van bedrijven in andere landen of nieuwe gebieden.
In een jaar moeten 60 studiepunten behaald worden. Het is ook mogelijk om het programma in deeltijd te volgen, verspreid over twee of drie jaar. In dat geval worden het eerste en tweede trimester afgesloten met een certificaat. Het afstudeeronderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd in het thuisland van de student.

verbergen